Naša firma vznikla v roku 1993 pod názvom JOMA. Firma začala realizovať svoju činnosť na území Slovenskej republiky a postupom času sa dostala aj na český stavebný trh. Ďalej firma úspešne fungovala, prosperovala a prechádzala rôznymi zmenami. Od augusta 2005 sa zmenilo smerovanie firmy na stavebno-obchodnú činnosť a názov firmy sa zmenil na EUROBAU-JM spol. s r.o.

Stavebná činnosť je rôznorodého charakteru

– obytné domy: rodinné domy, vily, bytová výstavba, polyfunkčné domy

– priemyselné stavby : výrobné haly, prevádzkové objekty, administratívne budovy

– obchodné objekty : supermarkety, obchodné kancelárie, banky, autosalóny

– inžinierske stavby : kanalizácie, mosty, priepusty, chodníky, vodné diela

KVALITA

Naše práce realizujeme v najvyššej kvalite prostredníctvom moderných technológií.

DOCHVÍĽNOSŤ

Neustále sa snažíme naše projekty zrealizovať vo vopred dohodnutom čase, aby sme prispeli k spokojnosti.

KONTAKT

Priebežne veci reportujeme a komunikujeme riešenia priamo so zákazníkom.

Firma klientovi ponúka rôzne možnosti, či už kompletné zrealizovanie stavby “na kľuč “,ako hlavný dodávateľ alebo zrealizovanie len klientom zvolenej časti stavby. Firma taktiež realizuje kompletné rekonštrukcie a opravy budov, vyhotovenie elektroinštalačných rozvodov, EPS, EZS, Kamerové systémy. Všetky tieto stavebné práce realizujeme v Slovenskej republike a v blízkej budúcnosti sa chceme zamerať aj na štáty Európskej Únie.

Inžinierska činnosť:

– rozpočty a kalkulácie
– zastupovanie v tendroch vrátane prípravy ponuky
– technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
– poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
– spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
– verejné obstarávanie

Množstvo skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas rokov našej existencie, nám umožňuje v maximálnej možnej miere realizovať kvalitne vykonanú prácu za prijateľnú cenu a v čo najkratšom čase podľa priania zákazníka.
Vaša spokojnosť je našou motiváciou.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS

rokov na trhu

zrealizovaných stavieb

profesionálnych zamestnancov.

© Copyright 2018 EUROBAUJM.com